еХИЛАНДАР

У оквиру „Хиландарског документационог центра“ који је установљен унутар Задужбине Светог манастира Хиландара, покренут је пројекат еХиландар са циљем израде основног софтверско – хардверског решења за смештај, сигурно чување, обраду, коришћење и представљање необрађеног и обрађеног материјала који је предмет рада Хиландарског документационог центра.

еХиландар© је јединствена платформа заснована на најсавременијој технологији израде база података са циљем могућности даљег развоја, универзалне приступачности и највише безбедности. Ова платформа представља предуслов за израду пројекта Дигитална ризница Хиландара.