Контакт

Фондација Задужбина Светог манастира Хиландара
Булевар Војводе Мишића 71, 11040 Београд, Србија
Тел: ++381 (0)11 7159130, 3692004, 3690602
факс: 011 3690792

[email protected]
www.hilandar.org
riznica.hilandar.org