• Назив: Арханђео Гаврило
  • Инвентарни број: R008
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: трећа четвртина 14. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 100/64/

Арханђео Гаврило

Део деизисног чина