• Назив: Арханђео Михаило
  • Инвентарни број: R011
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: трећа четвртина 14. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 100/64/

Арханђео Михаило

Део деизисног чина