• Назив: Богородица Елеуса са Христом
  • Инвентарни број: R020
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: средина 14. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 136/99/

Богородица Елеуса са Христом

Пресликана