• Назив: Ваведење
  • Инвентарни број: R043
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: 1574/5.
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 120/92,5/

Ваведење

Натпис при дну иконе: Преосвештени архиепископ пекски кир Антоније.