• Назив: Исус Христос Спаситељ
  • Инвентарни број: R003
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: трећа четвртина 13. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 116/85/

Исус Христос Спаситељ