• Назив: Исус Христос
  • Инвентарни број: R022
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: средина 14. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 134,5/91,5/

Исус Христос

исти мајстор као и Р020