• Назив: Света Петка
  • Инвентарни број: R058
  • Категоризација: 2 Дело од великог историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: 1631/2.
  • Аутор: Јован Зограф
  • Налази се: Ризница - депо
  • Димензије: 32,5/25,5/

Света Петка

Српски натпис