• Назив: Свети Павле
  • Инвентарни број: R007
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: трећа четвртина 14. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 100/62,5/

Свети Павле

Део деизисног чина