• Назив: Свети Петар
  • Инвентарни број: R012
  • Категоризација: 1 Дело од изузетног историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: трећа четвртина 14. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Ризница - галерија
  • Димензије: 97/62,5/

Свети Петар

Део деизисног чина. Свети Петар у руци држи полуодвијени свитак са грчким текстом.