• Назив: Свети Сава и свети Симеон
  • Инвентарни број: PSDJ1-01
  • Категоризација: 2 Дело од великог историјског, религиозног и уметничког значаја
  • Техника: Темпера
  • Датовање: крај 17. века
  • Аутор: Непознат
  • Налази се: Параклис Светог Ђорђа, Хиландар
  • Димензије: 63,5/46,5/

Свети Сава и свети Симеон